Liên hệ


 

Văn phòng: Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

Kho hàng: Đông Nhì, phường Lái Thiêu, thị xã Thuận An, tỉnh Bình Dương

 

Điện thoại: (0650) 3636.612 Fax: (0650) 3636.612

 

Hotline: 0919.1909.36/ 0916.155.266

 

Email: tuegiakhang@gmail.com

 

Website: www.veneerbusiness.com

 

Bản đồ hướng dẫn đường đi
Copyright © 2014 VeneerBusiness. All rights reserved.